پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (548)

2-4-2خرده فرهنگ572-4-3 فرهنگ ملی572-4-4 فرهنگ قومی572-4-5هویت فرهنگی582-4-6حافظه فرهنگی582-4-7فرهنگ نمادی582-4-8سرمایه فرهنگی592-4-9 هژمونی فرهنگی / فرادستی592-5اقتصاد602-6 تبلیغات612-6-1 تبلیغات درصنایع دستی ایران622-7 قیمتگذاری632-7-1 قیمتگذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران642-8بستهبندی662-8-1شاخصهای بستهبندی محصولات صنایع دستی682-8-2 چالشهای بستهبندی صنایع دستی682- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (549)

4-6- توتم اسب و خاندان‌های پهلوانی شاهنامه404-7- شخصیت انسان گونه اسب‌های پهلوانان و نقش مکمل آن‌ها در تکوین قهرمانان414-8- اسب‌های نمادینه کننده فرّه45فصل پنجم:48تاریخچه اسب در ادوار مختلف ایران485-1- دوران اوستایی485-2- اسب در ایران غربی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (550)

3-6-2- درجه حرارت :673-6-3- بارندگی :68نمودار 3-1-سرویس اطاعاتی آب و هوای جهانی693-6-4- رطوبت :693-6-5- باد:713-6-6- زاویه تابش :723-6-7- برف :733-7- ویژگی های جمعیتی :733-7-1- تراکم جمعیتی :763-7-2- سطح تحصیلات :763-8-اهمیت توجه به هویت و فرهنگ:793-9-بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (551)

عنوان صفحهفصل اول : کلیات طرح 1-1 – بیان مساله تحقیق 21-2- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن31-3- هدفهای تحقیق 41-4سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) 41-5- چهارچوب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (552)

1-3- فرضیههای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31-4- اهداف و ارزش نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………41-5- سابقه، پیشینه و ادبیات نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..51-6- روش و فنون اجرایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-7- معرفی جامعه آماری و نمونهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6فصل دوم2-1- «کتابخانه مرکزی» و «گنجینه قرآن» آستان قدس رضوی……………………………………………………………………………………………………..82-2- نظریههای مختلف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (543)

2-13- تکنیک‌های تزیین اشیاء فلزی در دوران اسلامی……………………………………………………………………66 2-13-1- مهرکردن……………………………………………………………………………………………………………………………..672-13-2- کنده‌کاری……………………………………………………………………………………………………………………………67 2-13-3- قلم‌زنی و حکاکی……………………………………………………………………………………………………………….672-13-4- فلزکوبی یا ترصیع‌کاری……………………………………………………………………………………………………….682-13-5- سیاه قلم……………………………………………………………………………………………………………………………..692-13-6- مشبک‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………702-13-7- آب کردن ( جوهر کردن یا جوهر کاری)……………………………………………………………………………702-13-8- مینا کاری…………………………………………………………………………………………………………………………….712-13-9- گوژ کاری…………………………………………………………………………………………………………………………….712-13-10- ملیله‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………722-13-11- خاتم‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………72 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (545)

تأثیر رسانه‌های نوین بر زندگی انسان معاصر غیر قابل انکار است. تا جایی که بیشترین زمینه‌های ارتباطی بین انسا‌ن‌ها در بستر این رسانه‌ها برقرار می‌‌شود، رشد می‌کند و تغییر می‌یابد. آنچه به رشد رسانه‌های نوین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (547)

۳-۴-۲- مقاله۴۸ ۳-۴-۳- نقد۴۸ ۳-۴-۴- رمان۵۰ ۳-۴-۵- سفرنامه۵۰ ۳-۴-۶- ادبیاتِ منظوم شبه مدرن۵۲ ۳-۵- شکل‌گیری میدان تئاتر- از ایده تا اجرا (عمل)۵۳ ۳-۶- ظهور کنش‌گر تئاتری و تبدیل کنش فردی به کنش جمعی۵۸فصل چهارم: رابطه ادامه مطلب…

By 92, ago