مقالات و پایان نامه ها

b (3432)

دانشگاه آزاد اسلامي علوم تحقيقات واحد يزد پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته برق(M. Sc) گرايش: قدرت عنوان تاثير شيارهاي استاتور و روتور بر پارامترهاي الکتريکي ماشين (با اعمال خطاي سيم پيچ سه فاز) استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3443)

دانشکده مهندسي مکانيک پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي مکانيک -گرايش تبديل انرژي شبيه سازي عددي يک ميکروسنسور اندازهگيري جريان در مدل واقعي آئورت انسان به کوشش امين مجرب (900398) استاد راهنما دکتر رضا ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3433)

دانشکده مهندسي مکانيک پايان نامة کارشناسي ارشد گرايش سيستمهاي انرژي عنوان: رفع تنگناهاي افزايش ظرفيّت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان اساتيد راهنما : دکتر مجيد عميد پور دکتر حسين صيّادي نگارش : محمود عليزاده بهمن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3423)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده کشاورزي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc. رشته مهندسي کشاورزي-تغذيه دام عنوان : بررسي اثر سطوح مختلف جم فيبروزيل و ال کارنيتين روي عملکرد، کيفيت لاشه و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3434)

دانشکده مهندسي مکانيک پايان نامة کارشناسي ارشد گرايش سيستمهاي انرژي عنوان: رفع تنگناهاي افزايش ظرفيّت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان اساتيد راهنما : دکتر مجيد عميد پور دکتر حسين صيّادي نگارش : محمود عليزاده بهمن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3424)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه روان شناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A” گرايش: تربيتي عنوان پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3435)

دانشگاه آزاداسلامي واحد دامغان عنوان پايان نامه: جداسازي ، شناسايي مولکولي و بررسي خواص آنتي باکتريال پني سيليومهاي خاکهاي زراعي چند استان کشور رشته : بيماري شناسي گياهي مقطع : کارشناسي ارشد استاد راهنما: جناب ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3425)

منشور اخلاقي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم پايه پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته زيست شناسي گرايش فيزيولوژي جانوري عنوان بررسي اثرمصرف توام دانه هاي آفتابگردان، کدو و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3436)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مديريت گروه حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حسابداري عنوان: بررسي تاثير انتشار درصد هاي مختلف سهام ‏جايزه بر بازدهي سهام شركت‌هاي پذيرفته ‏شده در بورس ادامه مطلب…

By 92, ago