مقالات و پایان نامه ها

طرح تدبیر ابتدایی چیست ؟

طرح تدبیر ابتدایی مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تدبیر ابتدایی 98-1397مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تدبیر ابتدایی چیست ؟ طرح تدبیر ابتدایی عنوان طرحی است که در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3444)

تائيديه نهايي پايان نامه کارشناسي ارشد نسخه نهايي رساله دکتري / پايان نامه کارشناسي ارشد خانم پروانه زارع تحت عنوان: بررسي تجربي تاثير ترکيبات بيوديزل و ديزل بر آلايندگي و عملکرد موتور ديزل MT4-244 از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3445)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشکده علوم پايه گروه مهندسي شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc گرايش: مهندسي فرآيند عنوان: امکان سنجي تبديل ميعانات گازي به سوخت هاي قابل مصرفي ( بنزين ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3446)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان گروه روانشناسي عنوان تأثير آموزش خودتنظيمي بر مديريت زمان و مديريت استرس در دانش آموزان مقطع متوسطه تويسرکان پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3447)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي کشاورزي گرايش بيوتکنولوژي عنوان : مطالعه اثر باکتريهاي محرک رشد گياهي بر ريشه زايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3448)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي کشاورزي گرايش بيوتکنولوژي عنوان : مطالعه اثر باکتريهاي محرک رشد گياهي بر ريشه زايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3449)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشکده علوم دامي و شيلات پايا‌ن‌نامه کارشناسي ارشد رشته‌ي علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام شناسايي چند شکلي‌هاي‌آللي جايگاه‌هاي ژني HSP70.1 و HSP90AB1 و ارتباط آن‌ها با صفات توليد شير در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3450)

مديريت تحصيلات تکميلي پرديس خودگردان گروه شيمي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته شيمي تجزيه کاربرد ضايعات چاي بعنوان يک جاذب ارزان قيمت جهت استخراج منگنز از نمونههاي غذايي استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3431)

واحد رشت دانشکده کشاورزي گروه آموزشي باغباني پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) رشته: باغباني- گياهان زينتي عنوان بررسي اثرات تيمارهاي مکانيکي و نانو ذرات نقره بر عمر گلجايي گل شاخه بريده آلسترومريا ادامه مطلب…

By 92, ago