برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (552)

1-3- فرضیههای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31-4- اهداف و ارزش نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………41-5- سابقه، پیشینه و ادبیات نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..51-6- روش و فنون اجرایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-7- معرفی جامعه آماری و نمونهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6فصل دوم2-1- «کتابخانه مرکزی» و «گنجینه قرآن» آستان قدس رضوی……………………………………………………………………………………………………..82-2- نظریههای مختلف ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (551)

عنوان صفحهفصل اول : کلیات طرح 1-1 – بیان مساله تحقیق 21-2- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن31-3- هدفهای تحقیق 41-4سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) 41-5- چهارچوب ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (550)

3-6-2- درجه حرارت :673-6-3- بارندگی :68نمودار 3-1-سرویس اطاعاتی آب و هوای جهانی693-6-4- رطوبت :693-6-5- باد:713-6-6- زاویه تابش :723-6-7- برف :733-7- ویژگی های جمعیتی :733-7-1- تراکم جمعیتی :763-7-2- سطح تحصیلات :763-8-اهمیت توجه به هویت و فرهنگ:793-9-بررسی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (549)

4-6- توتم اسب و خاندان‌های پهلوانی شاهنامه404-7- شخصیت انسان گونه اسب‌های پهلوانان و نقش مکمل آن‌ها در تکوین قهرمانان414-8- اسب‌های نمادینه کننده فرّه45فصل پنجم:48تاریخچه اسب در ادوار مختلف ایران485-1- دوران اوستایی485-2- اسب در ایران غربی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (548)

2-4-2خرده فرهنگ572-4-3 فرهنگ ملی572-4-4 فرهنگ قومی572-4-5هویت فرهنگی582-4-6حافظه فرهنگی582-4-7فرهنگ نمادی582-4-8سرمایه فرهنگی592-4-9 هژمونی فرهنگی / فرادستی592-5اقتصاد602-6 تبلیغات612-6-1 تبلیغات درصنایع دستی ایران622-7 قیمتگذاری632-7-1 قیمتگذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران642-8بستهبندی662-8-1شاخصهای بستهبندی محصولات صنایع دستی682-8-2 چالشهای بستهبندی صنایع دستی682- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (543)

2-13- تکنیک‌های تزیین اشیاء فلزی در دوران اسلامی……………………………………………………………………66 2-13-1- مهرکردن……………………………………………………………………………………………………………………………..672-13-2- کنده‌کاری……………………………………………………………………………………………………………………………67 2-13-3- قلم‌زنی و حکاکی……………………………………………………………………………………………………………….672-13-4- فلزکوبی یا ترصیع‌کاری……………………………………………………………………………………………………….682-13-5- سیاه قلم……………………………………………………………………………………………………………………………..692-13-6- مشبک‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………702-13-7- آب کردن ( جوهر کردن یا جوهر کاری)……………………………………………………………………………702-13-8- مینا کاری…………………………………………………………………………………………………………………………….712-13-9- گوژ کاری…………………………………………………………………………………………………………………………….712-13-10- ملیله‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………722-13-11- خاتم‌کاری…………………………………………………………………………………………………………………………72 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (3450)

مديريت تحصيلات تکميلي پرديس خودگردان گروه شيمي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته شيمي تجزيه کاربرد ضايعات چاي بعنوان يک جاذب ارزان قيمت جهت استخراج منگنز از نمونههاي غذايي استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…